Namespace List


Here is a list of all namespaces with brief descriptions:
[detail level 1 2 3 4 ]
  N cv "black box" representation of the file storage associated with a file on disk
  N aruco
  N bgsegm
  N bioinspired
  N ccalib
  N cnn_3dobj
  N cuda
  N cudacodec
  N cudev
  N datasets
  N detail
  N details
  N directx
  N dnn
  N dnn_objdetect
  N dnn_superres
  N dpm
  N dynafu
  N Error
  N face
  N fisheye The methods in this namespace use a so-called fisheye camera model
  N flann
  N freetype
  N ft
  N gapi
  N gimpl
  N hal
  N hdf
  N hfs
  N img_hash
  N instr
  N internal
  N kinfu
  N line_descriptor
  N linemod
  N ml
  N motempl
  N multicalib
  N ocl
  N ogl
  N omnidir
  N optflow
  N ovis
  N phase_unwrapping
  N plot
  N ppf_match_3d
  N quality
  N randpattern
  N reg
  N rgbd
  N saliency
  N samples
  N sfm
  N stereo
  N structured_light
  N superres
  N tbm
  N text
  N tld
  N tracking
  N traits
  N util
  N utils
  N va_intel
  N videoio_registry
  N videostab
  N viz
  N xfeatures2d
  N ximgproc
  N xobjdetect
  N xphoto
  N cvflann
  N cvv
  N impl
  N NcvCTprep
  N plaidml
  N edsl